ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιστημονικές αποδείξεις - έρευνες παρουσιάζουν την συσχέτιση μεταξύ μιας ασθενούς ανάπτυξης ορισμένων αντιληπτικών, κινητικών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων με τις μαθησιακές δυσκολίες και εν τέλει με τη σχολική αποτυχία.

Το (IN)school προτείνει μια παρέμβαση, ταυτόχρονα στα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και στα παιδιά του πρώιμου κύκλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να διαβάζουν και να συγγράφουν κείμενο καθώς και να κάνουν υπολογισμούς.

Αυτός είναι ο τρόπος για να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική τους επιτυχία και η πλήρης ένταξη των μαθητών στο σχολείο.

View more
News

Νέα πεδία γνωστικής νευρολογίας
Νέα πεδία γνωστικής νευρολογίας

Η έρευνα στον τομέα της γνωστικής νευροεπιστήμης έχει τεκμηριώσει αναπτυξιακές βελτιώσεις στους γνωστικούς τομείς, δηλαδή τις νευρικές εκτελεστικές λειτουργίες ανώτερης τάξης (EF), από τη βρεφική ηλικί...

Casa do Professor reforça o apoio à Educação pré-escolar e ao 1º ciclo com o Projeto INschool
Casa do Professor reforça o apoio à Educação pré-escolar e ao 1º ciclo com o Projeto INschool

A Casa do Professor, enquanto entidade coordenadora do projeto (IN)school, participou, no passado mês de fevereiro, naquela que foi a 3.ª Transnational Project Meeting, e...

Reunião na Grécia no âmbito do projeto (IN)school
Reunião na Grécia no âmbito do projeto (IN)school

O consórcio do (IN)school esteve uma vez mais reunido, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, em Atenas, para debater as necessidades do projeto e avaliar o seu estado de dese...

Register to the Newsletter